Matoub Lounès - A tamɣart Lyrics | FAST DOWNLOAD

A tamɣart

A tamɣart celx abzim-im
Iwexxed ikem mmi-m
Yefka tayett i yeεdawen
Ula i dam-d-iga ttexmim
Ḥerz imeṭṭawn-im
Rnu-t ɣer wid yemmuten
Lemmer di s-terriḍ aḥkim
Ur d-ittneqlab ɣer yiri-m
At-tzuxxeḍ yis-s ger medden

Sikked sanda i-kem-yessaweḍ
F uḥezzeb yerkeḍ
Ur d-iǧǧi iseɣ di lǧeṛṛa-s
S-anda akken imeyyez yebbweḍ
Ihemmej yesseḍ
Di zik tenwiṭ d asalas
Asm aa s-irad ad yenfeḍ
U tzzemreḍ a t-id-jebreḍ
Zzman a s-d-iḥud tilas

Yesserbaḥ deg yexṣimen-is
Iweddef atmaten-is
Am wakken d nitni i s-tt-igan
Nnif yerra-t d asefl-is
Yenneḍ-it i wallaɣ-is
Yeẓẓul fell-as deg ɣeẓran
Ur ḥezzen ɣef lmut-is
Ur testenfeε tudert-is
D akal aa s-ixdmen ccan

Deg yexf-im ṣṣber ẓẓu-t
Ssway-it d ttbut
S yis-s at-tqazmeḍ ussan
Beggen-asen-d t-tameṭut
T-tigejdit n tmurt
Zdi lqedd-im deg zenqan
Xas texṛeb taεrεq tefsut
T-tasa-m at-tesrugmut
Ur telli tiyita g meɣban
D lakul i d-as-ttigan

Ur telli tiyita g meɣban
D lakul i d-as-ttigan

Date Added: 2017-08-25
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics