Matoub Lounès - Allah wakber Lyrics | FAST DOWNLOAD

Allah wakber

Asmi d-testeqsa lehna
Nerra-tt si lḥaṛa
Nenna-yas aqlaɣ labas
Neṛwa lxiṛ d lbaṛaka
Ur ɣ-ixuṣ wara
Ad yekkes ayen nettu yibb°as
Zzint wallen ɣer lqebla
Am waken syinna
Aa d-iwwet ubeḥri n tissas
Allah wakbeṛ Allah

Taεṛabt d awal n Ṛebbi
Dg-es tamusni
Mačči am tigad nniḍen
Fella-s ma tebb°ḍeḍ s ifri
Xas grireb ɣli
D Muḥemmed aa k-id-iselken
Ḥader ad ak-d-yeldi yeẓri
Qqar kan Sidi
I widen i k-yezzuzunen
Allah wakbeṛ Allah

Ḥader a d-tak°iḍ si tnafa
Aqlik di lxelwa
Asebsi n lkif d aṛfiq-ik
Ttmuqul kan Lqebla
D Lkeεba crifa
D nitni i t-tafat-ik
Kkat aqerru-k di lqaεa
Ur ssemḥas ara
Sel kan i sidi ccix-ik
Allah wakbeṛ Allah

Date Added: 2017-08-25
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics