Varius Manx - Zabij Mnie Lyrics | FAST DOWNLOAD

Zabij Mnie

W powietrzu zawis³ mêtny mrok
Zamyœlam siê po samo dno
A ¿adna myœl nie cieszy mnie
Znów czarno-bia³o robi siê

Têsknota to jest takie z³o,
Co atakuje z czterech stron
Zabiera wszystko to, co mam
Nie daje szans!

Zabij mnie - nim ona to zrobi
Zabij mnie - to nic nie boli
Jeœli chcesz mieæ œwiêty spokój
Zabij mnie - zamknê oczy

Rozk³adam karty, ³udzê siê
Pasjans wychodzi wci¹¿ na nie
Dooko³a wszystko mówi mi,
¯e to ostatnie moje dni

Poniewa¿ mi³oœæ œlepa jest
Ma czasem prawo myliæ siê
Pytanie tylko jedno mam
Dlaczego ja?!

Zabij mnie - nim ona to zrobi
Zabij mnie - to nic nie boli
Jeœli chcesz mieæ œwiêty spokój
Zabij mnie - zamknê oczy

Zabij mnie - nim ona to zrobi
Zabij mnie - to nic nie boli
Jeœli chcesz mieæ œwiêty spokój
Zabij mnie - zamknê oczy

W powietrzu zawis³ mêtny mrok

Date Added: 1970-01-01
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics