Naira Marley - Aye Lyrics | FAST DOWNLOAD

Aye

Yo!
Yo Rexxie pon this one

Shebi tele tele, lama fo fun won wipe
K`oma wa l`oru, toripe awa ti jade
Amo ni sinyi o,
Ton ba wa losan, ton ba wa loru,
Awa n be ni be, awa o de le fo fun won
Toripe awa Tingasa, awa o de le sa fun won

Aye yi o le o, (Aye yi o le)
Aye lo m`aye le, (Aye lo m`aye le)
Ninu aye lo ti di f`aye, Aye lo m`aye le,
(Aye lo m`aye le)

Aye yi o le o, (Aye yi o le)
Aye lo m`aye le, (Aye lo m`aye le)
Ninu aye lo ti di f`aye, Aye lo m`aye le,

O n pe Oku iya yi ni, *eyin le ma sin iya yin*
Oku your mother, *eyin le ma sin iya yin*
Oku momsi yin, *eyin le ma sin iya yin*
Oku your Mama, *eyin le ma sin iya yin*
Nigba tin jale, tin mi o ba teni kan je, ti mo ni ti`re ma da,
Wo ko n binu ori lasan,
Ori ma mu won,
Owo ma ba won,
Ti olorun ba ti gba`dura mi, Bukata mi a fu`ye

Aye yi o le o, (Aye yi o le)
Aye lo m`aye le, (Aye lo m`aye le)
Ninu aye lo ti di f`aye, Aye lo m`aye le,
(Aye lo m`aye le)
Aye yi o le o,
Aye lo m`aye le,
Ninu aye lo ti di f`aye, Aye lo m`aye le,

Ninu aye lo ti di f`aye, Aye lo m`aye le,
Yo!
Aye yi o le o,
Aye lo m`aye le, (Yo! Rexxie one this one)
Ninu aye lo ti di f`aye, (Yo!) Aye lo m`aye le,
Yo! Yo!
SpyriMix

Date Added: 2020-09-04
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics