Sabaton - Carolus Rex (Swedish Version) Lyrics | FAST DOWNLOAD

Carolus Rex (Swedish Version)

Ny tid nalkas denna tid går mot sitt slut
Hela Stockholm ser mig krönas kanoner skjut salut
Ingen ed lagd ingen ed jag svär
Kronan kommer ej från kyrkan den kom direkt från Gud
Bevisat min styrka genom strid
Född att regera att föra krig
Knä om knä
Min tid är här
Över Norden jag härskar
Med det arv som jag gavs
Gång på gång sjung Carolus sång
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång sjung Carolus sång
Än en gång sjung Carolus sång
Född att härska leda mina män i strid
Ingen man kan mig befalla jag lyder under Gud
Hör min order ifrågasätt mig ej
Vet att sådan är min vilja och därvid skall det ske
Sida vid sida uti strid
Med karoliner går jag i krig
Knä om knä
Min tid är här
Över Norden jag härskar
Med det arv som jag gavs
Gång på gång sjung Carolus sång
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång sjung Carolus sång
Än en gång sjung Carolus sång
Allt jag ser vill ha mer vem ska stoppa mig
Hela Europa skall böja sig för min armé
Vad är ditt skall bli mitt då jag dräper dig
Min vilja ske
Bevisat min styrka genom strid
Född att regera att föra krig
Knä om knä
Min vilja ske
Över Norden jag härskar
Med det arv som jag gavs
Gång på gång sjung Carolus sång
Än en gång
Krigets konst jag behärskar
Låt mitt namn sprida skräck
Gång på gång sjung Carolus sång
Än en gång sjung Carolus sång

Date Added: 2017-08-22
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics