Pamela - Istanbul Lyrics | FAST DOWNLOAD

Istanbul

Bir ortak gecmiþimiz var
Bir de hep acýk yaralar
Kendine hatýrlattýðýn fazla parlamýþ anýlar
Karþýma her yerde cýkan 30 yaþ üstü adamlar
"Hep seni sevmiþtim" diyen ,bir þeyler bekler bakýþlar
Yercekimine yenik üstün ,baþýn
Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn
Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk
Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ
Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ
Eðer "sana ihtiyacým var "dersen her an gelebilirim
Kendinden bir vazgecersen eðer gercekten sevebilirim
Aþkýmý gördüðün zaman yenilmiþ olman fark etmez
Sen kendini sevmezsen eðer kimse gercekten affetmez
Yercekime yenik üstün baþýn
Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn
Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk
Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ
Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ
Yercekime yenik üstün baþýn
Bir de hep güzel týnlamýþ adýn adýn
Cebinde bir tek numaran kalmýþ artýk herkes icin bir tadýmlýk
Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ
Ýstanbul seni kaybetmiþ ilaclayýp berbat etmiþ
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ
Ýstanbul seni hapsetmiþ, eski bir banda kaydetmiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ
Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ
Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu þarkýyý söylemiþ

Date Added: 2017-08-25
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics
!
!