Soulja Boy - Tweekin Lyrics | FAST DOWNLOAD

Tweekin

Tweekin' tweekin'
My nigga's too dizzy
Tweekin' i'll tweekin'
i'll tweekin'
Tweekin' i'll tweekin'
i'll tweekin'
I'll popping
Tweekin'
.. no roabing
Tweekin'
I go ahead I'll be ...
Tweekin'
Hey yoo girl she top it
Tweekin'
Topless
Tweekin'
Yeeh I getting on it
Tweekin'
Every day I stay ...
Tweekin'
When i shopping
I said on tweekin'
Tweekin Tweekin' tweekin'
Yeeh i'm tweekin' I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
....
Tweekin'
I feel in love
Tweekin'
My hole life is a murder
Tweekin'
....
I got a rich girl in weekend
Tweekin'
She freakin'
Tweekin'
They say thay sold ....
Tewwkin'
I'm tweekin I'm tweekin'
.....
They say thay sold ....
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
I'm tweekin I'm tweekin
Get money in my pocket
I'll tweekin'
I don't need no atilish
.....
Rich ...
Tweekin'

Date Added: 2013-04-24
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics