Samira Said - Allah Yesahilak Lyrics | FAST DOWNLOAD

Allah Yesahilak

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Yoooh...
Ana alby leeh magrooh
Yoooh...
Ya rah ma b´adak rooh
Yooooh... Habiby

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Hastany eeh... min aasy
maloosh la ´azeez wala ghaaly

Hastany leeh... wa aqasy
kifaya elly minak garaly

Yoooh...
Ana alby leeh magrooh
Yoooh...
Ya rah ma b´adak rooh
Yooooh... Habiby

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Habiby...

Khasara feek howaya
Khasara elly shashofta ma´aya
mabkeesh ´aleek kifaya
wo salna khalaash lil nhaya

Yoooh...
Ana alby leeh magrooh
Yoooh...
Ya rah ma b´adak rooh
Yooooh... habibi

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Allah yesahilak yally sighart fi ´aina
inta bas elly khesirt ama geet yoom ´aleya
Allah yesahilak min nhar da inta zay elly rah
wo elly gay wala aserty fih

Yoooh...
Ana alby leeh magrooh
Yoooh...
Ya rah ma b´adak rooh
Yooooh... habibi

Date Added: 1970-01-01
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics
!
!