Dr. M. Balamuralikrishna - Seetha Kalyana Vaibhogame Lyrics | FAST DOWNLOAD

Seetha Kalyana Vaibhogame

Pallavi

Sita Kalyana VaibhogameRama Kalyana Vaibhogame
Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Anupallavi

Pavanaja Stuti Patra Pavana Charitra
Ravi Soma Vara Netra Ramaniya Gatra

Pavanaja Stuti Patra Pavana Charitra
Ravi Soma Vara Netra Ramaniya Gatra

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Charanam

Bhakta Jana Paripala Bharita Sharajala
Bhukti Mukti-Da Leela Bhudeva Paala

Bhakta Jana Paripala Bharita Sharajala
Bhukti Mukti-Da Leela Bhudeva Paala

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Pamarasura Bhima Paripurna Kaama
Shyama Jagadabhirama Saketa Dhama

Pamarasura Bhima Paripurna Kaama
Shyama Jagadabhirama Saketa Dhama

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Sarva Lokadhara Samaraika Veera
Garva Manasa Dura Kanakaga Dhira

Sarva Lokadhara Samaraika Veera
Garva Manasa Dura Kanakaga Dhira

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Nigamagama Vihara Nirupama Zarira
Naga Dharagha Vidara Nata Lokadhara

Nigamagama Vihara Nirupama Zarira
Naga Dharagha Vidara Nata Lokadhara

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Paramesa Nuta Gita, Bhava Jaladhi Poota
Tarani Kula Sujata Tyagaraja Nuta

Paramesa Nuta Gita, Bhava Jaladhi Poota
Tarani Kula Sujata Tyagaraja Nuta

Sita Kalyana Vaibhogame
Rama Kalyana Vaibhogame

Date Added: 2019-04-12
Comments
0 (1 votes)
Artist Information
Newest Lyrics